Savez 2018-10-14T20:29:07+00:00

KOŠARKAŠKI SAVEZ HERCEG-BOSNE

Predsjednik: Dalibor Miloš
Dopredsjednik: Romeo Bilinovac
Glavni tajnik: Vinko Batinić
Povjerenik natjecanja: Božo Bošnjak

Upravni odbor: Darinko Mihaljević, Vinko Batinić, Nikica Petrović, Tihomir Mustapić, Draško Krišto,
Robert Jurišić, Marko Drmić, Mirko Leko, Mario Škegro, Romeo Bilinovac, Mario Marijanović, Marinko Palinić,
Mišo Mlakić, Ivan Buntić, Damir Jerkić, Nikolina Pandža, Zoran Marijanović, Miodrag Vujović, Dragan Mikulić,
Žarko Grabovac, Dalibor Miloš, Đuro Raguž, Damir Baković.

Nadzorni odbor: Ljiljanko Naletilić, Velimir Pinjuh, Miljenko Karačić.

Skupština: Predstavnici klubova i udruženja po Statutu.

 

Udruga sudaca i opunomoćenika KS HB (USOKS HB):
Predsjednik USOKS HB: Ivan Miličević
Upravni odbor USOKS HB: Mate Križanac, Petar Obradović,
Miodrag Vujović, Zoran Marijanović, Ivan Miličević, Miljenko Matković, Božo Bošnjak

 

Lista opunomoćenika KS Herceg-Bosne za sezonu 2017/18

1 Mate Križanac Tomislavgrad
2 Miodrag Vujović Busovača
3 Zoran Marijanović Čitluk
4 Nikola Lućić Tomislavgrad
5 Miljenko Matković Široki Brijeg
6 Boro Sesar Mostar
7 Jakov Vukoja Rama
8 Željko Ostojić Čitluk
9 Ante Drmić Tomislavgrad
10 Davor Markić Ljubuški
11 Aco Okuka Kiseljak
12 Dragan Nenadić Kiseljak

Povjerenstva:
Registracijsko povjerenstvo: Vinko Batinić, Zoran Marijanović, Ivo Buntić
Natjecateljsko/takmičarsko povjerenstvo: Miodrag Vujović, Mario Škegro, Damir Jerkić
Arbitražno povjerenstvo: Nikica Petrović, Tomislav Stapić, Dalibor Miloš
Stručno povjerenstvo: Romeo Bilinovac, Nikolina Pandža, Tihomir Mustapić