Obavijest o održavanju trenerskog seminara

Košarkaški savez Herceg-Bosne i Košarkaška Akademija Herceg Bosne organiziraju seminar za sve košarkaške trenere koji rade u klubovima KS H-B.

Seminar će se održati u subotu 29.09.2018 godine u dvorani Pecara–Široki Brijeg.

Nazočnost na seminaru je OBVEZATNA .

PROGRAM SEMINARA:

10.30— Okupljanje sudionika seminara.
11.00 — 12.15—„ Metodika učenja i usavršavanja osnovne košarkaške tehnike“, –predavač Romeo Bilinovac.
12.30 — 13.45 —„ Učenje i usavršavanje obrane“ ,predavač Danijel Jusup.
13.45— 14.30— Zajednički ručak.
14.45 — 16. 00—„ Pokretni napad „ ,predavač Hrvoje Vlašić.

 

2018-09-27T08:19:12+00:00